PIT-36

Rozlicz PIT w sprawdzonym programie i przekaż 1% dla nas: Fundacja Przyjaciół Dzieci ARIADNA.


Rozlicz PIT on-line » Pobierz program »

PIT 36

Na stronie z programem do PIT możesz znaleźć aktywny formularz PIT 36 oraz inne druki. Skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do dochodów opodatkowanych w formach uproszczonych, lecz jedynie w odniesieniu do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. W PIT 36 umieszczamy dochody z zagranicy, dochody z działalności gospodarczej opodatkowane skalą podatkową, działy specjalne opodatkowane skalą podatkową, a także niektóre dochody małoletnich dzieci. Nadpłata podatku zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu, zgodnie z art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie. PIT 36 to PIT dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,uzyskiwały dochody z zagranicy lub ich małoletnie dzieci uzyskiwały odpowiednie dochody.

PIT 36L

Prowadziłeś działalność gospodarczą opodatkową stawką 19% - musisz rozliczyć się na PIT 36L. Śmierć małżonka przed złożeniem wspólnego zeznania nie stanowi przeszkody do łącznego opodatkowania[2], brak wniosku o łączne opodatkowanie małżonka uniemożliwia wspólne rozliczanie się małżonków. Ponadto bez znaczenia jest także fakt, że małżonkowie mieszkają oddzielnie i podlegają z uwagi na swe miejsce zamieszkania właściwości różnych organów podatkowych. W sytuacji oddzielnego zamieszkiwania małżonków, właściwy miejscowo jest organ podatkowy wskazany przez nich we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym. W PIT 36L umieszczamy dochody z działalności gospodarczej opodatkowane oraz dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, także opodatkowane liniowo. Jeżeli zabierasz się za rozliczanie deklaracji PIT za rok 2018 to powinieneś zdawać sobie sprawę, że nie jest to lekka sprawa, paragrafy podatkowe są skomplikowane, w związku z tym najskuteczniej jest mieć przy sobie najlepszy program do sporządzania druków PIT za rok 2017, możesz ściągnąć go z naszej strony WWW całkiem darmowo. PIT 36L to PIT dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach liniowych.

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Nadpłata podatku zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu, zgodnie z art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.Jeżeli zabierasz się za rozliczanie deklaracji PIT za rok 2018 to powinieneś zdawać sobie sprawę, że nie jest to lekka sprawa, paragrafy podatkowe są skomplikowane, w związku z tym najskuteczniej jest mieć przy sobie najlepszy program do sporządzania druków PIT za rok 2017, możesz ściągnąć go z naszej strony WWW całkiem darmowo.