PIT-36L

Rozlicz PIT w sprawdzonym programie i przekaż 1% dla nas: Fundacja Przyjaciół Dzieci ARIADNA.


Rozlicz PIT on-line » Pobierz program »

PIT 36L

Jeżeli w zeszłym roku prowadziłeś działalnośc gospodarczą na zasadach liniowych - to powinieneś rozliczyć się na druku PIT 36L. Podatnikom płacącym podatek w tej formie przysługuje prawo pomniejszania przychodu ewidencjonowanego z tytułu spłaty odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych na nowe budownictwo czy z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego, prawo do odliczenia m.in.: składek na ubezpieczenie zdrowotne, 1% ryczałtu w przypadku wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego, na remont i modernizację zasobów mieszkaniowych w ramach limitu obowiązującego na lata 2003–2005. PIT 36L - "L" - znaczy liniowość podatku. Dlatego PIT 36L jest dla osób, które w roku podatkowym prowadziły działalność na zasadach liniowych (wg stawki podatku 19%). Forma liniowa polega na płaceniu podatku wyłącznie według stawki 19% niezależnie od tego, ile się zarobiło w danym roku (jaka jest wartość dochodu). Liniowa forma opodatkowania nie zakłada zatem kwoty wolnej od podatku (3091 zł rocznie) oraz 32% stawki podatku od nadwyżki ponad 85.528 zł dochodu. PIT 36L-na nim rozliczysz działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową, czyli 19%.

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Forma liniowa polega na płaceniu podatku wyłącznie według stawki 19% niezależnie od tego, ile się zarobiło w danym roku (jaka jest wartość dochodu). Liniowa forma opodatkowania nie zakłada zatem kwoty wolnej od podatku (3091 zł rocznie) oraz 32% stawki podatku od nadwyżki ponad 85.528 zł dochodu.