Program PIT 2017

Rozlicz PIT w sprawdzonym programie i przekaż 1% dla nas: Fundacja Przyjaciół Dzieci ARIADNA.


Rozlicz PIT on-line » Pobierz program »

Program PIT 2017

Nie wychodź z domu i rozlicz PIT poprzez Program PIT 2017. Zarówno w 2010 r., jak i w latach 2011 - 2017 można występować o zwrot podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym. Z uwagi na zmianę stawki podatku VAT od 1 stycznia 2011 roku zmieniły się nieco zasady zwrotów kwot podatku. Wartość kwot zwrotu pozostaje niezmieniona. Program PIT 2017 jest prosty w obsłudze i gwarantuje poprawność obliczeń, co zostało udowodnione licznymi testami. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy mają zastosowanie także do małżonków, z których jeden ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, a drugi ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo w Konfederacji Szwajcarskie Program PIT 2017 rozliczy za Ciebie PIT szybko i skutecznie.

Program PITy 2017

Nie martw się podatkami i rozlicz się włączając Program PITy 2018. Kolejną nowością, która będzie obowiązywała w przypadku faktur, będzie możliwość ich wystawienia zanim przedsiębiorca dostarczy towar lub wykona usługę. Program PITy 2018 wypełni za Ciebie PIT i obliczy ulgi do wysokości ustawowych limitów. Wysokość ryczałtu ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, odrębnie na każdy rok podatkowy. Ryczałt obniża się o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem. Najłatwiejszy Program PITy 2017.

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy mają zastosowanie także do małżonków, z których jeden ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, a drugi ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo w Konfederacji SzwajcarskieWysokość ryczałtu ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, odrębnie na każdy rok podatkowy. Ryczałt obniża się o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem.